Politica de confidentialitate

Expanscience colectează date cu caracter personal prin intermediul site-ului https://www.piascledine.ro precum și prin adaptările sale locale sau mobile.

Această politică de confidențialitate descrie modul în care, în calitate de operator de date, gestionăm datele cu caracter personal ale clienților și potențialilor clienți care au fost colectate prin intermediul Site-ului.

De asemenea, rețineți că colectăm datele personale ale vizitatorilor Site-ului folosind module cookie. Pentru a afla mai multe informații despre utilizarea cookie-urilor, vă rugăm să citiți politica noastră privind cookie-urile.

 

1. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

1.1. Ce date cu caracter personal prelucrăm și de ce?
Mai jos, puteți consulta o listă a datelor cu caracter personal pe care le colectăm de la dvs., scopul și temeiul juridic utilizat pentru aceea prelucrare.

Categoria persoanelor afectate Tipul de date cu caracter personal Scopul prelucrării Temeiul legal pentru prelucrare
 • Vizitatori
 • Denumirea dvs.
 • Numele și prenumele dvs.
 • Adresa dvs. de e-mail
 • Numărul dvs. de telefon
 • Adresa dvs.
 • Ocupația dvs.
 • Data dvs. de naștere
 • Trimiterea newsletter-ului nostru despre produsele sau serviciile noastre
 • Răspuns la orice întrebare sau solicitare
 • Interesul nostru legitim, mai exact, să beneficiați de oferte ale produselor și serviciilor noastre

Suntem de părere că riscul în ceea ce privește datele cu caracter personal pe care le prelucrăm în baza intereselor noastre legitime este controlat și că, conștienți de bunăstarea dvs., precum și de respectarea vieții dvs. personale, acest risc nu este nici excesiv, nici intruziv. Totodată, am introdus măsuri pentru protejarea drepturilor dvs., și anume, prin aplicarea unor perioade adecvate de stocare, dar și prin asigurarea unor controale de securitate adecvate.

Dacă optați să nu furnizați datele cu caracter personal solicitate și necesare, există posibilitatea să nu vă putem furniza serviciile pe care le-ați solicitat sau să atingem obiectivele pentru care am solicitat aceste date cu caracter personal. Atunci când se solicită furnizarea de date cu caracter personal, vom indica acest lucru pe formulare cu o steluță portocalie.

1.2. Cine sunt destinatarii datelor dvs. cu caracter personal?
De asemenea, s-ar putea să vi se solicite să vă împărtășim datele dvs. cu caracter personal cu diverși terți:

 • Furnizorii de servicii care susțin activitatea noastră și în mod special:
       -    Furnizorii de servicii de host și întreținere;
       -    Furnizorii de marketing și partenerii de publicitate;
       -    Furnizorii care realizează sondaje de opinie și chestionare.

Am selectat cu atenție furnizorii de servicii și am luat măsurile necesare pentru a asigura o protecție corespunzătoare a datelor dvs. cu caracter personal. Toți furnizorii noștri de servicii sunt obligați să încheie un contract scris pentru prelucrarea datelor cu caracter personal care le vor fi oferite pe parcursul colaborării doar în scopul de a ne furniza un serviciu specific și de a menține măsurile de securitate corespunzătoare pentru a vă proteja datele cu caracter personal.

1.3. Transferul internațional al datelor cu caracter personal
Nu vom transfera nimic din datele dvs. cu caracter personal în afara Uniunii Europene.

1.4. Pentru cât timp vom stoca datele dvs. cu caracter personal?
Vom șterge datele dvs. cu caracter personal pe care le colectăm după o anumită durată:

 • Datele cu caracter personal ale membrilor programului de fidelitate: vor fi șterse după trei ani de la ultima dvs. conectare la contul dvs. de membru sau după ultimul contact pe care l-ați avut cu noi (spre exemplu, o cerere de documentație sau un clic pe un link într-un e-mail);
 • Datele cu caracter personal despre potențiali clienții: vor fi șterse după trei ani de la ultimul contact cu noi (cum ar fi, o cerere de documentație sau un clic pe un link într-un e-mail);

În afara acestor perioade, putem păstra datele dvs. cu caracter personal în baza noastră de date (fără a vă trimite e-mailuri de marketing) pentru a ne respecta obligațiile fiscale, contabile și corporative (pentru o perioadă de maximum 5 până la 10 ani).

    
1.5. Securitatea datelor dvs. cu caracter personal
Am implementat măsuri de securitate fizice, electronice și administrative, inclusiv folosirea de firewall-uri și parole extinse pentru a securiza accesul la datele cu caracter personal. Mai mult decât atât, am restricționat accesul la datele cu caracter personal al angajaților care au nevoie de aceste informații pentru a vă oferi serviciile solicitate. Orice persoană care accesează aceste informații este acoperită de obligații de confidențialitate și a fost instruită în ceea ce privește protecția datele cu caracter personal.

1.6. Drepturile dvs.
În calitate de persoană vizată, aveți diferite drepturi. Aceste drepturi nu sunt absolute și fiecare dintre aceste drepturi este supus anumitor termeni și condiții, în conformitate cu Regulamentului General de Protecție a Datelor nr. 2016/679 și cu legile naționale aplicabile (în Franța, Legea franceză privind Protecția Datelor din 6 ianuarie 1978, cu modificările ulterioare).

 • Dreptul de acces: Aveți dreptul să obțineți confirmarea noastră în ceea ce privește activitatea de prelucrare (fie că prelucrăm, fie că nu prelucrăm) a datelor dvs. cu caracter personal, precum și anumite alte informații (similare celor furnizate în această politică de confidențialitate) referitor la modul în care acestea sunt folosite. Totodată, aveți dreptul de a accesa datele dvs. cu caracter personal, prin solicitarea unei copii a datelor personale care vă privesc. Acest drept vă permite să aflați și să verificați dacă folosim informațiile dvs. în conformitate cu legile în vigoare privind protecția datelor cu caracter personal. Putem refuza să vă furnizăm astfel de informații, mai ales atunci când este posibil să conțină sau să dezvăluie datele cu caracter personal ale unei alte persoane sau să afecteze în mod negativ drepturile unei alte persoane.
 • Dreptul la rectificare: Ne puteți solicita să luăm măsuri pentru a corecta datele dvs. cu caracter personal dacă aceste date sunt incorecte sau incomplete (cum ar fi, dacă avem un nume sau o adresă incorectă).
 • Dreptul de ștergere: În termeni simpli, acest drept vă permite să solicitați ștergerea sau eliminarea datelor dvs. cu caracter personal atunci când, spre exemplu, nu mai avem motive întemeiate să continuăm utilizarea acestora sau această utilizare este ilegală. Cu toate acestea, acest drept nu este un drept general de ștergere și există mai multe excepții, cum ar fi, atunci când trebuie să folosim acest informații pentru a apăra o acțiune în justiție sau pentru a se conforma unei obligații legale.
 • Dreptul de a limita prelucrarea: Aveți dreptul să „blocați” sau să împiedicați folosirea ulterioară a datelor dvs. cu caracter personal atunci când evaluăm o posibilă solicitare de rectificare sau o alternativă la opțiunea de ștergere. Atunci când prelucrarea este limitată, putem păstra în continuare datele cu caracter personal, dar nu le mai putem folosi.
 • Dreptul la transferabilitatea datelor: Aveți dreptul să obțineți și să reutilizați anumite date cu caracter personal pentru nevoile dvs. în diferite companii (care sunt operatori de date pentru o prelucrare diferită a datelor cu caracter personal). Acest drept se aplică numai datelor cu caracter personal pe care ni le-ați oferit, pe care le prelucrăm cu consimțământul dvs. și că în scopul derulării contractului sunt prelucrate prin mijloace automate. În această situație, vă vom furniza o copie a datelor dvs. cu caracter personal într-un format structurat, utilizat în mod normal și care poate fi citit digital sau, dacă solicitați acest lucru, vom putea transmite aceste date direct altor operatori de date (atunci când acest lucru se poate realiza din punct de vedere tehnic).
 • Dreptul la opoziție: Aveți dreptul să vă opuneți anumitor tipuri de prelucrări, din motive ce țin de situația dvs. particulară, în orice moment, în măsura în care această prelucrare se realizează în scopul intereselor legitime ale Expanscience. Totodată, vom putea prelucra în continuare datele dvs. cu caracter personal dacă putem demonstra că prelucrarea este justificată de motive întemeiate și legitime care merg dincolo de interesele, drepturile și libertățile dvs. sau dacă avem nevoie de acest tip de prelucrare pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea unor acțiuni legale. Dacă vă opuneți prelucrării datelor dvs. cu caracter personal în scopuri de marketing direct, nu vom putea să prelucrăm datele dvs. cu caracter personal în astfel de scopuri.
 • Dreptul de a vă retrage consimțământul: Atunci când prelucrăm datele dvs. cu caracter personal pe baza consimțământului dvs., aveți dreptul să vă retrageți acordul în orice moment. Totuși, o astfel de retragere a consimțământului nu afectează legalitatea operațiunilor de prelucrare care au avut loc înainte de această acțiune.

 

2. 2. INFORMAȚII GENERALE
 
Această politică de confidențialitate poate fi actualizată periodic. Vă vom informa referitor la orice modificare substanțială privind folosirea datelor dvs. cu caracter personal.

Dacă aveți întrebări privind această Politică de confidențialitate sau referitor la modul în care folosim datele dvs. cu caracter personal, vă rugăm să ne contactați prin e-mail la contact@piascledine.ro sau prin poștă la următoarea adresă: Angelini Pharmaceuticals SRL, Strada Carol Davila nr. 9, Sector 5, București, Cod poștal 050454.

Înainte de evaluarea cererii dvs., vă putem solicita informații suplimentare pentru identificare. Dacă veți refuza furnizarea informațiilor solicitate și, drept urmare, nu vom putea să vă identificăm, putem refuza să răspundem la solicitarea dvs.
Dacă nu sunteți mulțumit de răspunsul nostru la solicitarea dvs. sau dacă considerați că prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal nu respectă legile privind protecția datelor cu caracter personal, puteți depune o plângere la autoritatea competentă de control privind protecția datelor cu caracter personal. Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal este autoritatea de protecție a datelor cu caracter personal din România (http://www.dataprotection.ro).

 

© Expanscience si Angelini Pharmaceuticals Romania SRL – toate drepturile rezervate – Septembrie 2018.